LEVEND
CULTUREEL
ERFGOED.

HOLLANDSE MEESTERSCHILDERS
VEREEUWIGDEN ZE EEUWEN GELEDEN AL

NEDERLANDSE HISTORISCHE KOEIENRASSEN

Wie kent ze niet, de Hollandse meesters als Paulus Potter, Albert Cuyp, Willem Maris en Anton Mauve. Het schilderen van koeien in de wei kent in Nederland een lange traditie daarbij zijn koeien onlosmakelijk verbonden aan ons Hollandse landschap. Op deze schilderijen zien wij de Oud-Hollandse runderrassen als de Blaarkop, Witrik, Lakenvelder, Brandrode, Fries zwart- en roodbont en het oude MRIJ rund.

Al deze runderrassen hebben ons land op de wereldkaart gezet als zuivelnatie. Deze dubbeldoel koeien waren genetisch prima in staat om uit een rantsoen van enkel gras of hooi melk en vlees te produceren. Echter door de ontdekking van de kunstmest het rijkere voer kwam er vraag naar hoog-productieve koeien die meer melk of vlees geven. De ooit vermaarde oud-Hollandse koeienrassen werden uitgerangeerd met als resultaat dat ze nu de bedreigde status hebben bereikt.

Lakervelde natuurboerenijs-01-min
Door te genieten van dit ijs, draag je bij aan het beheer & behoud van onze Hollandse natuurgebieden en de instandhouding van oud-Hollandse runderrassen, zoals de Lakenvelder, Blaarkop, MRIJ, Fries Hollands rund en het Brandrode rund.
Van de ‘oer-Hollandse’ koeien zijn er slechts duizenden over. De oud-Hollandse rassen vormen samen ongeveer 0,25% van de koeienpopulatie in ons land.
Ze voelen zich thuis in een gevarieerd landschap met een diversiteit aan grassen en kruiden. Zo kunnen ze tegelijkertijd het land cultiveren, biodiversiteit bevorderen en eerste klas melk maken!
Groninger blaarkop-01-min
De runderen van de NatuurBoeren grazen allemaal in Hollandse natuurgraslanden en natuurgebieden. Hier beschikken ze over veel rust, vrijheid, het beste gras en verschillende kruiden.
De koeien lopen van het vroege voorjaar tot de late herfst in uitgestrekte natuurweide en staan & 's winters op stal waar ze worden gevoerd met weidehooi uit de natuurgebieden.
Deze koeien zijn nog in staat te eten wat de natuur te bieden heeft zonder gebruik te maken van kunstmest, extra bemesting en krachtvoer.
Groninger blaarkop-01-min
Groninger Blaarkop natuurgebied-min (1)
De NatuurBoeren laten zien dat je ook kunt boeren met respect voor mens, dier en milieu. Zo hebben ze het lot van de oud-Hollandse runderrassen aangetrokken. Als biologische boeren en beheerders van natuurgebieden passen deze ‘oer- koeien’ immers prima in hun biologische bedrijfsvoering.
Wij geven de NatuurBoeren een extra vergoeding omdat ze werken met oud-Hollandse runderrassen. Immers, in vergelijking tot de ‘moderne’ koeienrassen als de Holstein- Friesian, geven de oud-Hollandse runderrassen de helft of een derde minder melk. Dit is een keuze waar wij volledig achterstaan, immers, door verwaardig van deze bijzondere melk, werken wij mee aan de instandhouding van deze zeldzame oud-Hollandse runderrassen en behoud van onze prachtige natuurgebieden.

Samen met de weidegrond
bepalend voor de smaak.

De typische Hollandse runderen zoals het Brandrode-, Blaarkop-, MRIJ- en Lakenvelderrund zijn bijna uit het Nederlands landschap verdwenen. Daar brengen de NatuurBoeren verandering in door zich te specialiseren in deze bijzondere rassen. De oude rassen vormen niet alleen een uniek levend erfgoed, ook voor de biodiversiteit is het van groot belang om ze te behouden.

Door de specialisatie in runderrassen die hun oorsprong hebben in Nederland kunnen de NatuurBoeren het onderscheid maken. Aangezien er meerdere Nederlandse rassen zijn, is het rund ook op verschillende gronden in te zetten. Zoals oorspronkelijk ook de rassen ontstaan zijn. Niet de grond aanpassen aan het rund, maar zorgen dat het rund zich prettig voelt in de omstandigheden.

https://natuurboerenijs.nl/wp-content/uploads/2021/01/NatuurBoeren-�-Natuurgebied-�-Blaarkoppen-1.-scaled.jpg