JE VINDT ONS
IN DE NATUUR.

JE VINDT ONS
IN DE NATUUR.

Wij zijn nuttig voor de natuur en de natuur is nuttig voor ons. Biologische veehouderij in combinatie met natuurbeheer biedt meerwaarde.

Het onderscheidend vermogen ligt in de oorsprong van onze grondstoffen. Natuurgebieden in combinatie met biologische veehouderij van Oud-Hollandse runderrassen.

Als Stichting Natuurboer hart voor biodiversiteit willen we de rijkdom aan soorten zichtbaar maken, én zorgen dat je dat proeft. Kortom: we willen het leefbaar maken. De zorg voor de dieren, de variatie aan grassen en kruiden, de gematigde bemesting, dat alles proef je terug in het biologische ijs. We willen laten zien dat je ook goed kunt boeren met meer variatie aan planten en dieren, en dat je daardoor producten krijgt met meer smaak.

Het onderscheidend vermogen ligt in de oorsprong van onze grondstoffen. Natuurgebieden in combinatie met biologische veehouderij van Oud-Hollandse runderrassen.

Als Stichting Natuurboer hart voor biodiversiteit willen we de rijkdom aan soorten zichtbaar maken, én zorgen dat je dat proeft. Kortom: we willen het leefbaar maken. De zorg voor de dieren, de variatie aan grassen en kruiden, de gematigde bemesting, dat alles proef je terug in het biologische ijs. We willen laten zien dat je ook goed kunt boeren met meer variatie aan planten en dieren, en dat je daardoor producten krijgt met meer smaak.

De zorg voor de dieren, de variatie aan grassen en kruiden en de gematigde bemesting staat centraal in de bedrijfsvoering.

Natuurboeren zijn biologische boeren!

Als natuurboer zorg je dat tenminste 25 procent van de grond bestaat uit natuurgrond en/of landschap elementen.

Zuivel van lokale kringlopen uit onze Nederlandse natuurgebieden.

Natuurboeren zijn biologische boeren!

Als natuurboer zorg je dat tenminste 25 procent van de grond bestaat uit natuurgrond en/of landschap elementen.

Zuivel van lokale kringlopen uit onze Nederlandse natuurgebieden.

https://natuurboerenijs.nl/wp-content/uploads/2019/06/roodhartje.png

BIOLOGISCHE
BEDRIJFSVOERING

Alle producten worden met zorg en rust geproduceerd volgens biologische richtlijnen. Het land wordt als natuurgebied beheert met kruidenrijk gras als verdienste. De runderen worden niet bijgevoerd met alternatieven. Deze gezonde leefwijze en leefomgeving van de runderen proef je terug in het biologische ijs.
Alle producten worden met zorg en rust geproduceerd volgens biologische richtlijnen. Het land wordt als natuurgebied beheert met kruidenrijk gras als verdienste. De runderen worden niet bijgevoerd met alternatieven. Deze gezonde leefwijze en leefomgeving van de runderen proef je terug in het biologische ijs.
De NatuurBoeren zorgen voor het behoud van Oud-Hollandse runderrassen, zoals de Blaarkop, het Brandrode rund, MRIJ, Witrik, Lakenvelder of het Fries Hollandse rund. Deze koeienrassen gedijen goed op het gras en de kruiden van natuurgebieden.
https://natuurboerenijs.nl/wp-content/uploads/2019/06/bruiner_Tekengebied-1-640x640.jpg

RASZUIVERE
OUD-HOLLANDSE

RUNDERRASSEN
https://natuurboerenijs.nl/wp-content/uploads/2019/06/Tekengebied-1-640x640.png

BESCHERMING EN BEHEER
VAN DE NATUUR.

NATUURBOEREN DRAAGT BIJ
NatuurBoeren beheren hun grond als natuurgebied. Dit zorgt voor meer variatie in het bodemleven, een goede bodemstructuur en diversiteit aan vegetatie. Hierdoor kan biodiversiteit zich optimaal ontwikkelen en beschermen wij natuurgrond ten koste van intensieve veehouderij.

HART VOOR BIODIVERSITEIT


Biologisch zijn en werken met de natuur is niet economisch te benaderen. NatuurBoeren geloven dat je hart moet hebben voor het product én voor de leefomgeving. De omgeving waarin wij opgroeien en leven is immers de belangrijkste basis. Om daar respectvol mee om te gaan, moeten wij eerst weten wat de omgeving nodig heeft en wat anderen daarvan vinden. 

Biodiversiteit wordt vaak gebruikt als graadmeter voor de gezondheid van een ecosysteem. De aanwezige biodiversiteit wordt dan vergeleken met historische gegevens of gegevens uit vergelijkbare gebieden. Het belangrijkste is echter dat wij zuinig omgaan met de grond die wij gebruiken en deze gezond houden voor toekomstige generaties.

MEER KWALITEIT VOOR BIODIVERSITEIT


De afgelopen veertig jaar is het platteland alsmaar eentoniger geworden. Melkveehouders hebben allemaal dezelfde koeienrassen en telen vrijwel allemaal dezelfde gewassen en rassen. Om steeds efficiënter te kunnen produceren zijn daarbij houtwallen, singels en andere bijzondere en soms unieke landschapselementen geleidelijk verwijderd. Daardoor is het agrarisch landschap steeds eentoniger en leger geworden.

De variatie aan wilde planten en dieren is teruggedrongen naar de randen van de percelen, om tenslotte ook daar te verdwijnen. Dat is jammer voor de natuur en het landschap, maar ook jammer voor de consument die alsmaar meer van hetzelfde voorgeschoteld krijgt. De NatuurBoeren willen deze ontwikkeling voor de soortenrijkdom ten goede keren. We willen laten zien dat het ook goed boeren is met meer biodiversiteit, en je daardoor producten krijgt met veel meer smaak.

NIET ALLEEN LEUK VOOR HET LANDSCHAP


Soortenrijkdom is niet alleen leuk en mooi voor het landschap. Het hebben van veel soorten is ook van belang voor de agrarische productiviteit, en levert een bijdrage aan meer variatie bij de consument. Denk bijvoorbeeld aan:
Het houden van minder bekende rassen, zoals Oud-Hollandse koeienrassen die goed gedijen op gras van natuurgebieden én meer smaak hebben. Of het telen van graanrassen die bij minder hoge bemesting en in natuurterreinen goed produceren en meer smaak hebben.

Het zorgen voor meer variatie in bodemleven, van bacteriën tot wormen. Dit geeft een goede bodemstructuur en betere benutting van mineralen in de kringloop. Het zorgen voor meer natuurlijke vijanden (insecten en vogels) die helpen om het gewas en het vee gezond te houden en waardoor minder (chemische) bestrijding of medicijnen nodig zijn. De zorg voor bloemrijke akkerranden, kruiden in het gras en vogelrijke houtwallen die het landschap niet alleen aantrekkelijk maken om te wonen of te recreëren, maar ook zorgen voor meer smaakvariatie in de producten uit dit landschap.

DE AANPAK VAN NATUURBOEREN


De rijkdom aan soorten vinden we nu soms nog op boerenerven met rijke begroeiing, als oases in het landschap, en in sommige slootkanten of houtwallen, als laatste vluchtstroken. Met de Stichting NatuurBoer hart voor biodiversiteit willen wij deze soortenrijkdom stimuleren, uitbreiden en verbeteren, en weer laten verweven met de productie en de afzet. 

https://natuurboerenijs.nl/wp-content/uploads/2020/05/logo_Tekengebied-1-640x304.png

SAMEN STERK VOOR BIODIVERSITEIT EN NATUURGEBIEDEN.

DE NATUURBOEREN WERKEN NAUW SAMEN
MET KETENPARTIJEN EN TERREINBEHEERDERS.

FOUNDING PARTNERS

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Provinciale Landschappen zijn eigenaren van natuurgebieden en hebben hierover veel kennis en ervaring in huis. NatuurBoeren hebben de mogelijkheden en de kennis om delen van die natuurgebieden met behulp van het boerenbedrijf zorgvuldig te beheren. En dan niet uit de losse pols, maar met duidelijke randvoorwaarden en doelen. Op de bedrijven van alle NatuurBoeren speelt natuurbeheer en biodiversiteit een grote rol. Deze biodiversiteit vergroten, en kennis hierover verbeteren, behoort tot de kern. Het uitoefenen van dit beroep, doen de NatuurBoeren graag samen met de natuurbeheerders.